Văn bản mới

Thống kê truy cập
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI
Sáng 11.7, dưới sự chủ trì của đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ...

Kết quả chương trình xây dựng NTM tại Yên Minh 5 tháng đầu năm 2016
Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Minh đã triển khai rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông ...

Gương hộ gia đình người Mông hiến đất tại xã Mậu Long
Để chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao, huyện Yên Minh đã phát huy sức mạnh tập thể, tăng...

Liên kết website