Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

UBND XÃ MẬU LONG -YÊN MINH

Công tác triển khai xây dựng nhà ở năm 2024

11/03/2024 15:18 32 lượt xem

Ngày 11/3/2024, UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng nhà ở 03 chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiể số cho hộ nghèo năm 2024 trên địa bàn xã. Năm 2024 xã Mậu Long là một trong những xã có tỷ lệ triển khai xây nhà ở mới và sửa chữa nhà cho hộ nghèo cao trên toàn huyện. Về thực hiện xây mới theo chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo toàn xã thực hiện là:  141 cái tương ứng    hộ; Sửa chữa là 30 cái tương ứng 30 hộ; bên cạnh đấy xã cũng triển khai thực hiện xây mới theo chương trình Đồng bào dân tộc thiểu số là 05 cái tương ứng 05 hộ. Với số lượng như vậy để triển khai trong năm là rất lớn tuy nhiên với sự quyết tâm cao UBND sẽ nỗ lực thực hiện bằng được đạt chỉ tiêu giao.

Công tác triển khai xây dựng nhà ở năm 2024
Sùng Ly

Tin khác